Concurs de Dibuix 2016

Festes de Santa Dorotea 2016

l

Concursants