Tercer diumenge

MARIA, la dona de l’esperança i de l’acolliment joiós

ESPERAR EL QUI JA ÉS PRESENT

Sembla una contradicció. Com podem esperar la persona que ja és amb nosaltres? Sempre esperem algú que ha de venir. La fe, en canvi, ens invita a viure amb el Déu ja present en nosaltres i també l’espera d’aquest mateix Déu que sempre està venint. L’Advent tradueix molt bé aquesta doble realitat.

Advent significa vinguda i suggereix una actitud d’espera de part d’aquell que ha de rebre el qui ve. Però l’Advent ens demana també una           actitud d’anunci del qui ja és present. Els cristians, com Joan Baptista, tenim la missió d’anunciar la presència del Messies, el Salvador!

El nostre anunci és diferent del de Joan Baptista. Jesús ja ha vingut i ha viscut entre els homes i les dones; ha mort i ressuscitat; i ara és a la casa del Pare per preparar-nos-hi un lloc. Aquest Jesús, que ens va prometre que no ens deixaria mai orfes i que estaria sempre amb nosaltres, està a la casa del Pare i aviat vindrà a buscar-nos perquè estiguem amb Ell.

Sant Pau en la 2a. lectura ens diu: Viviu sempre contents!

Aquest tercer diumenge d’Advent ens invita a ser testimonis d’esperan ça joiosa i de fidelitat enmig dels homes i les dones. Testimonis que fan     conèixer el camí de Déu i acompanyen els homes i les dones per aquest camí. No n’hi ha prou d’obrir les portes i les finestres de casa nostra, ens de posar en camí d’ADVENT amb tots els homes i les dones de bo na voluntat…

MARIA, la dona de l’esperança i de l’acolliment joiós,

IL·LUMINARÀ LA NOSTRA RUTA