Quart diumenge

Santa Maria de l’esperança, de l’acolliment, del do

DÉU LA TROBÀ A PUNT

Maria, la noia que acull el fill en la fe.

Maria, la mare que porta l’infant molt a prop del cor i en el cor.

Maria, la dona del i de la confiança

Maria, nostra Senyora de l’Advent.

Perquè va saber esperar, Déu la trobà a punt.

Perquè va saber creure en l’amor de Déu, que feia meravelles en ella i per ella, va poder ser col·laboradora de Déu.

Perquè va acceptar de ser mare d’un infant, va arribar a ser mare de   Déu.

Perquè va saber, juntament amb l’infant, fer-se present als altres, va fer        Deu  present a Elisabet i a Joan, als pastors i als mags.

Perquè va saber impulsar al seu Fill a viure la seva missió, va donar el   Salvador del món a la humanitat i amb Ell, el Camí, la Veritat i la Vida.

Santa Maria de l’esperança, de l’acolliment, del do,

deu-nos un cor d’Advent,

perquè com Vós, puguem dir a cada instant,

malgrat els dubtes i les foscors,

Que es compleixin en mi les teves paraules,

I que, així la nostra vida i la vida de tots els homes i dones,

pugui estar habitada per Jesús, el fruit beneït

de les vostres entranyes i del vostre amor.

OBRIM EL NOSTRE COR A DÉU PER ACOLLIR JESÚS

EN NOSALTRES I DONAR-LO ALS ALTRES